”Koll på läget”-träff

Plats Digitalt
Datum och tid 23 juni, 9.00 -12.00
Arrangör HIR Skåne

Att hålla reda på alla de regler och föreskrifter som påverkar oss som lantbrukare är inte alltid så enkelt. Men det är viktigt. Dels för att vara säkra på att vi följer de lagar och regler som rör vår verksamhet och att vi inte riskerar onödiga sanktioner och dels för att undvika att bli otrevligt överraskade vid kontroll.

Vid detta mötet går vi igenom årets nyheter i miljöhusesynen och det vi ser är aktuellt. Vi går också igenom sådant vi av erfarenhet vet kan vara svårt att uppfylla eller tolka och som vi därför bör tänka lite extra på. Det kommer att finnas möjlighet för allmän diskussion och i den mån det går kommer informationen anpassas till gruppens specifika behov.

23 juni, kl. 9.00- 12.00 via Teams 

Program

9.00 Inledning och information om Greppa Näringen
Vilka kontroller kan göras och vilka utför dem?
Egenkontroll – vad är det?
Olika ämnesområden, tex. växtskydd, växtnäring, djurskydd

15 min paus där det passar i programmet

Olika områdesskydd
12.00 Avslutning

 

Ladda ner program

Kontakt

Har du frågor, kontakta

Malin Holmkvist, tel. 010-476 22 56, malin.holmkvist@hushallningssallskapet.se

Välkommen!

Anmälan

            

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.