Koll-på-läget Häst

Plats LRF Höör
Datum och tid 3 november, 13.00
Arrangör HIR Skåne LRF
Välkomna till en uppdaterad favorit i repriskurs ”Koll på Läget häst” den 3 november, på LRF i Höör.
Denna gång med mer och tydligare information kring hästutredningen liksom den nya Greppa rådgivningen till hästföretag.
Utöver detta kommer personal från Länsstyrelsens djurskyddsenhet i Skåne att delta och berätta om deras kontrollverksamhet hos hästhållare och vad de ser som extra viktigt att känna till.
Kontaktperson för kursen är Anna Starck, på HIR Skåne 070-816 20 32