Klimatsmart eller ekobov? Utmaningar för hjortvilt i Sverige

Plats Stockholm
Datum och tid 24 april, 13.00-16.30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Välkommen till ett seminarium om hjortviltets klimatpåverkan och plats i ekosystemet. Vi hör ofta att viltkött i allmänhet är ett klimatsmart alternativ. Men hur är det med hjortvilt? Vilken plats har hjorten i svenska hjorthägn och fribetande marker? Hur ser framtidens forskning på vilt ut – vilka kunskaper bör utvecklas? Hur kan vilt och viltkött vara en del i ett hållbarhetsperspektiv?

När: 24 april, 13.00-16.30

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Seminariet webbsänds!

Följ seminariet via webbsändning via www.ksla.se.

Eftermiddagen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe och fralla. Vid utebliven närvaro vi tar ut en administrativ avgift om 300 kr.

Program & innehåll

Viltköttets klimatpåverkan

Det finns mycket åsikter kring viltköttet och klimat, men det har saknats ordentliga studier av viltköttets faktiska klimatpåverkan. Vi har beräknat klimatavtrycket för kött från dovhjort i hägn och från vildsvin, och lyft fram hur hjortuppfödningen kan bli klimatsmart.
Maria Berglund, Agronom, Tekn.Dr. Hushållningssällskapet Halland

Hjortbetets ekosystemeffekter

Vilka ekosystemtjänster och ekosystemeffekter har hjortbete i landskapsbilden och kulturlandskapet? Vi har kartlagt vilka ekosystemtjänster- och effekter hjortviltet skapar för odlingslandskapet, biologiska mångfalden och lokala och regionala verksamheter.
John Strand, Biolog, Fil.Dr. Hushållningssällskapet Halland

Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem

Var och hur långt rör sig vildsvin, rådjur och dovhjort i förhållande till utfodringsplatser, typ av utfodring samt landskapets egenskaper? Vilka effekter skapar det för jordbruk och ekosystem?
Petter Kjellander, professor i viltekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskningsläget kring hjort

Hur ser forskningsläget ut kring hjort i dagsläget? Vilken forskning finns om hjortvilt och hur hänger den ihop med framtida miljö- och klimatmål som Agenda 2030? Gemensam diskussion med inledning av Petter Kjellander.

Varmt välkomna! Anmäl dig här!