Klimatet och granbarkborren Fröseke

Plats Fröseke
Datum och tid 26 april, 13:00

Efter sommaren 2018 var många bestånd stressande av torka, vilket gjorde de mer mottagliga för insekter och svampar. Granbarkborren kunde växa till och hade under hösten angripit ca 2,5 milj m3 skog, vilket gör att det är för skogsägare mycket angeläget att göra åtgärder för att motverka dess skador. Vi börjar eftermiddagen med korvgrillning. Dagen är en del i projektet ”Klimatsmart och klimatsäker skog”. Välkommen!

PROGRAM: Samling Fröseke kapell 13:00 för avfart till skogen.
*Hushållningssällskapet bjuder på korv och fika.
*Granbarkborrens biologi och klimatet sommaren 2018.
*Angrepp av skadeinsekter i skogen, praktiskt exempel.
*Åtgärder mot granbarkborren 2019.
*Trädslagsval och skogsskötsel i ett förändrat klimat, diskussion.
*Användning av drönare för att hitta skadad skog.
Alla intresserade är välkomna, ta gärna med dina skogsägarvänner!

 

Anmälan till Karl Gustafsson 076-8791513 eller karl.gustafsson@hushallningssallskapet.se
Sista anmälningsdatum 24/4

 

Läs hela inbjudan som pdf