Klimartsmart skog

Plats Broddetorp
Datum och tid 3 december, 9-13

 

Klimatförändringarnas påverkan på skogen och skogsbruket!

Inbjudan till skogsträff  Klimatsmart skog
Vad kan vi göra för anpassningar i skogen och hur kan vi öka mångfalden?

Tid: 3 december 2022 kl 9-13
Plats: Perstorp, Broddetorp. Samling Gullängens parkering

Besök i skog med många olika biotoper och en stor variation i trädslag.
Vi vandrar längs Billingesluttningen, cirka 3 km, gör några väl valda stopp och avslutar med Bosgårdens smarriga lunchfika med eftersnack.

Evenemanget finansieras genom EU-projektet ”Klimatsäker och klimatsmart skog” som drivs av Hushållningssällskapet.

Välkommen hälsar
Skogsrådgivarna Susanne Johansson och Emil Hermansson,
Hushållningssällskapet Västra

PROGRAM:

”Klimatförändringarnas påverkan på skogsbruket och mångfalden i skogen.”

9.00   Samling vid Gullängsparkeringen utmed vägen som leder till Botorp

9.15   Välkomna till Bolum och genomgång av dagen

9.30   Exkursion tema; klimatförändringar, viltanpassning, trädslagens egenskaper och mångfald, Susanne Johansson
Förädla virke skadat av granbarkborre, almsjuka och askskottsjuka, Emil Hermansson

13.00 Vi avslutar förmiddagen med frågestund, diskussion och lättare färtäring.

Medtag kläder för utevistelse. Stövlar rekommenderas starkt.

Kostnad: Kostnadsfritt, anmälan behövs dock för att beräkna åtgången till förtäring.

Anmälan: Senast 1 december till susanne.johansson@hushallningssallskapet.se eller 070-101 63 09.
Vi behöver ditt namn, tel nr och personnummer (krav från finansiären)

Kontakt: Skogsrådgivare Susanne Johansson, 070-101 63 09

Inbjudan i pdf (skriv ut) »