Grönsaksproducent? Anmäl dig till kurs i integrerat växtskydd.

Plats Skepparslöv
Datum och tid 18 mars, 9:00-15:30

Välkommen på en utbildningsdag om integrerat växtskydd i grönsaksodling på friland den 12 eller 18 mars.

Integrerat växtskydd är ny lag

Har du koll på vad det innebär för din grönsaksodling? Integrerat växtskydd, IPM (integrated pest management) är en del av EU-direktivet om hållbar användning av kemiska bekämpningsmedel. Varje land har infört sina egna bestämmelser och lagar kring hur det ska införas och följas.

Program

09.00 Välkommen!
09.10 Bakgrund. Direktivet, dokumentationskrav, kontroll.
09.30 Förebygg, bevaka, behovsanpassa och följ upp. De åtta principerna för integrerat växtskydd.
09.50 Förmiddagskaffe serveras och gruppuppgift löses
10.25 Åtgärder inom integrerat växtskydd. Förebygga och bevaka.
Konkreta exempel på växtföljd och växtföljdsproblem, Sclerotinia, Rhizoctonia, nematoder och klumprot.
12.00 Lunch
12.45 Fortsättning förebygga och bevaka.
Prognosmodeller och bevakning av skadegörare, morotsfluga, jordfly, lökbladmögel m fl.
13.30 Aktuellt från Jordbruksverkets växtskyddscentral och projektet Minor-use. Sara Ragnarsson.
14.00 Kaffe och bensträckare
14.20 Åtgärder inom integrerat växtskydd. Behovsanpassa och följa upp.
Vilka möjligheter finns att behovsanpassa bekämpningen och hur kan man tänka kring uppföljning.
15.15 Summering och avslutning

Föreläsare: Anna-Mia Björkholm, Stina Andersson och Oskar Hansson från HIR Skåne samt Sara Ragnarsson från Jordbruksverket.

Tid och plats
18 mars kl 9.00-15.30 HIR Skånes kontor i Skepparslöv, Skepparslövsvägen 258.
Anmälan senast den 13 mars via kompassen
kurskod 22984
eller till Birgitta Larsson, birgitta.larsson@hushallningssallskapet.se  tel. 044-229900

Givetvis ingår båda förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika i priset som är 850:- ex moms.

Välkommen!

Logotyp Lst Skåne      Logotyp_EU

Kursen är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne