Juridikträff om vildsvin i jordbruket

Plats Rådde Gård, Länghem
Datum och tid 21 januari, 18.30

 

Varmt välkommen till en kvällsträff för dig som är jordbrukare eller markägare. Med anledning av den ökande vildsvinsstammen som för många orsakar stora skador i vall, spannmål och betesmark. Dessa djur innebär en stor kostnad för jordbruket.

Vi kommer bland annat ta upp vad som gäller:

– vid skyddsjakt, vad har man som lantbrukare rätt att göra?

– vad har man som markägare skyldighet att göra?

– vad bör man tänka på vid upprättande av nytt arrendeavtal?

Jan Landström, äganderättsexpert LRF Västra Götaland kommer vara med för att reda ut vad som gäller juridiskt för de olika frågor som uppkommer vid detta relativt nya problem i vårt område.

Träffen anordnas av LRF i Tranemo kommun, Rådgivarna i Sjuhärad och Sjuhäradsbygdens vallförening.