Jordhälsa på internationella markdagen!

Plats Skara, på Hushållningssällskapet
Datum och tid 5 december, 9:30-12:30

 

Vi lägger stor vikt vid att våra åkermarker skall ha bästa möjliga avkastning med minsta möjliga miljöpåverkan. Ett steg i detta arbete är att se till att åkern har bra och fungerade dränering och att minska andelen svart jord. Välkomna till internationella markdagen! Vi bjuder på fika.

Program, fika från 9:30
10:00 LEVA-samordnare Sofia Kämpe hälsar välkomna

10:10 Effektiv markavvattning.

10:30 Hur undviker vi markpackning mest effektivt?

11:00 Håll marken bevuxen!

11:20 Håll koll på grödans behov och markens innehåll – markkartering och andra hjälpmedel.

11:40 Hur påverkar mullhalten och hjälpmedel för att bestämma den?

11:50 Inspiration. ”Så jobbar jag med jordhälsa och markavvattning.”

12:15 Markus Hoffmann, LRF vattenexpert, knyter ihop säcken.

12:30 Gemensam lunch på Stadt för de som önskar
(var och en står för sin kostnad).

Efter lunch finns möjlighet att stanna och lyssna på WEBBSÄNDNING från Ultuna.
13:40-14:00 Interactions between soil organic carbon dynamics and soil structure
– describing soil quality, Katharina Meurer, SLU
14:00-14:20 Rewetting of extracted peatlands and Sphagnum Farming, Sabine Jordan, SLU

Medverkande

Sofia Kämpe, Maria Höier, Åtgärdssamordnare
Jakob Eriksson, Svante Andersson och Henrik Stadig, Hushållningssällskapet Västra
Markus Hoffmann, LRF
Emil Olsson, Slätte, Lantbrukare

I samarbete med LEVA – Lokalt engagemang för vatten, Tidans  Vattenförbund, Havs- och Vattenmyndigheten och Hushållningssällskapet Västra.

Anmälan senast 4 december:

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.