Jordhälsa i ekologisk odling med fokus på grönsaksodling

Plats Skara
Datum och tid 3 december, 13-16:30

Under denna eftermiddag kommer vi att prata jordhälsa, mull och om mikrolivet i jorden. Hur fungerar biokol och hur tillverkas denna? Vi talar även om hur man får växtnäringen att räcka under hela kulturtiden. Mellangrödor i grönsaksodling är en viktig parameter.

Du får tips på enkla billiga eftergrödor som blir rätt i växtföljden samt om man kan använda mellangrödor som biosanerare. Möjliga stöd att söka och ett företagsexempel från en lokal biokolsproducent avslutar dagen.

Alla intresserade är välkomna, både om du odlar ekologiskt eller konventionellt.

Jordhälsa
• Fokus på jordhälsa, markmikrolivet och vad är mull?
• Biokol, eftergrödor och växtnäringsförsörjning under en hel kulturtid
Pauliina Jonsson, ekologisk rådgivare Jordbruksverket

Mellangrödor och dess egenskaper för odlingen och som biosanerare
Ann-Charlotte Wallenhammar, Forskning och utveckling, HS Konsult Örebro

Möjliga stöd och bidrag, aktuella inom klimat och ekologisk odling
Hetty Kuiper-Smeenk, Ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet Västra

Företagsexempel: Inblick från lokal biokolsproducent och deras erfarenheter
Kristine Ivarsson, Växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Västra

Kostnad för dagen inklusive fika är 200 kr ex moms. Detta faktureras.

Plats: Hushållningssällskapet i Skara, Järnvägsgatan 18

Anmälan senast 29 november 2019 i formuläret nedan
Vid frågor kontakta kristine.ivarsson@hushallningssallskapet.se 0511-248 46
eller marie.hanson@hushallningssallskapet.se 0521-72 55 25

Vi hoppas på en intressant eftermiddag och ser fram emot att träffa er alla!

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Kursen är delfinansierad med medel från Jordbruksverket för att tillämpa livsmedelsstrategin.