Jordbrukardagen 2018. Fokus miljönytta

Plats Lillerudsgymnasiet, Vålberg
Datum och tid 16 oktober, 9-16

Välkomna till Jordbrukardagen 2018 – Med fokus på bra affärer med miljönytta.

Ta klivet in i framtiden med energismarta lösningar på din gård:
Inspirerande föredrag och information av lantbrukare, rådgivare, forskare och aktörer.

Plats: Lillerudsgymnasiet (matsalen)

Kostnad: 120 kr för fika och lunch. Betalas med Swish eller kontant

Anmälan senast tisdag 9 oktober! (för beställning av mat och fika):

www.lansstyrelsen.se/varmland (klicka på kalendern för den 16 oktober)
Du kan även anmäla dig till Länsstyrelsens reception, tel: 010-224 70 00
eller Daniel Hedeås 0708-29 19 94mailto:daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se

Inbjudan som pdf

Program

09:00 – 09:30 Fika – Välkommen (matsalen på Lillerudsgymnasiet)

09:30 – 11:00 Föredrag Nöbble gård:
Så jobbar vi med klimat- och energismarta lösningar för ökad lönsamhet (Lennart Svenzén, Nöbble Gård). Nöbble gård bedriver ekologisk mjölkproduktion med 150 mjölkande kor i en modern och resurseffektiv ladugård. Gödseln från gården går igenom en biogasanläggning innan den återanvänds som rötrest. På ladugårdstaket vilar solpaneler, som ägs av privatpersoner och lokala företag tillsammans i en solförening. Det finns även ett vindkraftverk på gården. Elen som inte går åt säljs på nätet.

Solceller i lantbruket och sparsam körning för traktor (Hugo Westlin, Hushållningssällskapet Väst)

Är solceller på ladugårdstaket lönsamt för lantbruket? Hur kan vi köra våra maskiner så effektivt som möjligt? Hugo berättar vad olika investeringar kostar och hur lönsamheten ser ut för olika alternativ och system. Vi får även en prognos om framtiden vad gäller produktion och försäljning av energi på gårdsnivå, samt de viktigaste åtgärderna för att sänka dieselförbrukningen.

11:30 – 13:00  Information och tid för mingel (Verkstaden)
Representanter från Jordbruksverket och Länsstyrelsen – information om klimat-relaterade investeringsstöd och projekt. Representanter från banker – så ser bankerna på möjlighet till finansiering av klimatrelaterade investeringar. Representanter från försäkringsbolag – detta bör man tänka på vid installation av solcellspaneler. Representanter för maskinfirmor – eldrivna kompaktlastare bra både för plånboken och miljön (visning). Leverantörer av solcellsanläggningar, m.fl.

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 16:00 Föredrag. Ökad miljönytta och möjlighet att spara pengar med andra metoder och lösningar för gårdens maskiner (Jonas Engström RISE)

Jonas Engström jobbar som forskare vid forskningsinstitutet RISE och berättar bland annat om hur dieseltraktorn kan ersättas i jordbruket och vilka alternativa bränslen som finns på marknaden.

Höglunda gård Östra Glänne, Edsbergs gård Segersta och Hedås gård Ransäter: Så utvecklar vi våra gårdar med användning av fossilfri diesel, konverterad panna från olja till förnybart bränsle, solel m.m.

Avslutning och sammanfattning, med eftermiddagsfika och möjlighet till fortsatt diskussion med några av föredragshållarna och deltagare som varit med under dagen.

 

I samarbete med Greppa Näringen, LRF, Lillerud, Jordbruksverket, Lantmännen, Agripro, Länsstyrelsen, Swedich Agro och Oljeväxtodlarna.