Jordbrukardagarna 2021

Plats Digitalt
Datum och tid 18 januari, 09.00
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

Jordbrukardagar 2021

Jordbrukadagarna blir 2021 tillgängliga för alla från den 18-21 januari som sällskap till frukostkaffet. Föredragen är förinspelade och kommer kunna nås via hemsidan under hela våren. På programmet står en blandning av resultat från de mest intressanta försöken 2020 och nyheter inför kommande säsong. Tekniken i år gör det möjligt att få de bästa föredragshållarna inom respektive område så vi kan se fram emot riktigt spännande inlägg.  Den 22 januari är det ett öppet möte för er som är intresserade av ekologisk odling.

 

Måndagen den 18 januari – Nytt från försöken i höstsäd

  • Lönsammaste höstsäden – resultat från artförsöken. Gunnel Hansson
  • Renkavle i skånska och danska försök. Rikard Andersson, Växtskyddscentralen Alnarp

 

Tisdagen den 19 januari – Oljeväxter till nytta och problem

  • Efterverkan av olika mellangrödor. Gunnel Hansson och Martin Krokstorp, Krokstorps gård
  • Oljerättika och klumprotsjuka. Ann-Charlotte Wallenhammar, SLU och HS Konsult

 

Onsdagen den 20 januari – Rätta insatserna

  • -Ditt digitala verktyg Markkartering.se. Fredrik Hansson Hushållningssällskapet Skåne och Frans Brodde, HIR Skåne
  • Varför svampangrepp 2019 men små angrepp 2020? Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp

 

Torsdagen den 21 januari – Kolinlagring på agendan

  • Ny CAP – mer av stödet till miljöåtgärder. Ingemar Henningsson, HIR Skåne
  • Vad vi vet om kolinlagring. Thomas Kätterer, SLU Uppsala

 

Fredagen den 22 januari – Försöksring tema ekologisk odling öppet möte kl. 9-10

  • Resultat från de ekologiska försöken, Kerstin Andersson, HIR Skåne
  • Frågeställningar och aktiviteter 2021, Krister Andersson, ordf. Försöksring tema ekologisk odling

 

 

Anmäl ditt deltagande till det ekologiska mötet genom att skicka ett mejl till gunnel.hansson@hush.se senast 21 januari så får du länk till eventet.