Japan (fullt)

Plats För medlemmar i Skånings och Valle Gille
Datum och tid 26 maj

FULLT.
Gillet gör en resa till Japan i maj 2018.

Reseledare:
Lars Svensson, 0512-921 42, 070-598 21 60