Invigning av Rådde Gårds ladugård

Plats Rådde Gård, Länghem
Datum och tid 4 april, 12.00-15.30

Rådde Gård har genom Hushållningssällskapet Sjuhärads försök & demonstrationsgård sedan slutet av 1940-talet bedrivit forskning och fältförsök på Sydsvenska höglandet i Tranemo kommun. Den huvudsakliga forskningsinriktningen är vall och som komplement till det drivs en integrerad dikoproduktion.

Under 2018 byggdes ett nytt dikostall som nu är klart för invigning. Detta sker i samband med att Hushållningssällskapet Sjuhärad under förmiddagen håller sin årliga stämma. Gröna Möten Sjuhärad bjuder in till en smakfull mingellunch med intressant föredrag om köttkvalitet före själva invigningsceremonin.

Observera att det är separat anmälan till årsstämman och invigningen! Meddela om du är med på båda vid anmälan.

Läs hela programmet och anmäl dig senast 28/3 på gronamoten.se

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Hushållningssällskapet Sjuhärad.