Investering av solcellsansläggning på gård

Plats Online
Datum och tid 25 oktober, 09.00-12.00
Arrangör HIR Skåne

Kursen går igenom grunderna för vad man ska tänka på vi en investering av en solcellsanläggning på gård. Behov, kapacitet, dimensionering, placering och byggnadsteknik är några centrala begrepp. Dessutom behandlas de olika ekonomiska beaktanden som måste göras för att miljö- och klimatinvesteringen ska vara genomförbar. Kursen berör bl.a.;

 

 • Olika solcellsanläggningar, mark eller tak.
 • Planering av solcellsanläggning – behov, kapacitet, dimensionering, placering m.m.
 • Installationer
 • Vanliga fel och brister
 • Ekonomiska aspekter – producera egen el, sälja via elnätet eller sälja via andelar och även skatteaspekter
 • Batterier och flexibilitet som en del i investeringen

 

 

Den 25:e oktober kl. 9.00 – ca 12.00

 

Kursen utförs digitalt

 

 

Kursen är kostnadsfri

 

 

Program
09.00-09.10 Introduktion till Greppa Näringen Markus
09.10-10.00 Komponenterna, hur funkar det? Markus
10.00-10.45 Nya Möjligheter-Batterier och flexibilitet Marc
10.45-11.30 Ekonomi och Skatter Markus
11.30-11.45 Vanliga fel, viktigt att tänka på Markus
11.45-12.00 Avslutande diskussion och utvärdering Markus, Marc

 

Föreläsare
Markus Stenberg,

Energirådgivare

HIR Skåne

0708-319955 Markus.stenberg@hushallningssallskapet.se
Marc Puig von Friesen

Energirådgivare

HIR Skåne

010-4762228 Marc.puigvonfriesen@hushallningssallskapet.se

Har du frågor, kontakta:

Markus Stenberg

0708-319955

markus.stenberg@hushallningssallskapet.se

 

Välkommen!

 

 

 

 

 

 

                                  

”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne”

 

 

Skåne Anmälan - Solcellskurs 25 oktober

Anmäl dig senast den 24 oktober genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
 • ÅÅMMDD-XXXX
 • Gatuadress, postnr och postort
  Kursen riktar sig främst till lantbrukare men är öppen för alla i mån av plats.
  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se