INSTÄLLD Investera i solcellsanläggning på gård

Plats Borgeby
Datum och tid 1 april, 09.30-14.30
Arrangör HIR Skåne

Kursen går igenom grunderna för vad man ska tänka på vi en investering av en solcellsanläggning på gård. Behov, kapacitet, dimensionering, placering och byggnadsteknik är några centrala begrepp. Dessutom behandlas de olika ekonomiska beaktanden som måste göras för att miljö- och klimatinvesteringen ska vara genomförbar. Under kursdagen gör vi en gårdsvandring och tittar på Borgebys anläggning. Kursdeltagarna kommer även att träffa lantbrukare som redan investerat i solceller och på så vis få ta del av andras erfarenheter. Kursen berör bl.a.;

 

  • Olika solcellsanläggningar
  • Planering av solcellsanläggning – behov, kapacitet, dimensionering, placering m.m.
  • Installationer
  • Ekonomiska aspekter – producera egen el, sälja via elnätet eller sälja via andelar

Program solcellskurs 1 april

 

Den 1:a april kl. 9.30- ca 15.15

HIR Skåne Borgeby

Borgeby Slottsväg 11

237 91 Lomma

 

 Kostnad för förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch (ca 200 kr) faktureras i efterhand.