Dikesunderhåll för bättre skörd

Plats Grödinge
Datum och tid 21 juni, 16.00-18.00
Arrangör Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen, Greppa Näringen, LRF och Lantmännen

 

Fältvandring ”Dikesunderhåll för bättre skörd”

Tid:         Onsdagen den 21 juni 2023, kl. 16.00-18.00.
Plats:     Grödinge. Vi samlas vid Bröthagen 1, kl. 16.00.

Under fältvandringen tittar vi på hur avrinningen från fältet fungerar och diskuterar eventuella problemområden som kan påverka avrinningen och växtnäringsförluster.

Vi diskuterar lämpliga åtgärder och vad man behöver tänka på inför genomförande av dikesunderhåll.

Program

  • Dräneringens roll för ekonomi och miljö.
  • Dräneringsproblem och bedömning av underhållsbehov – lämpliga åtgärder och rutiner.
  • Rättigheter och skyldigheter vid dikesunderhåll.
  • Praktiskt tillvägagångssätt. Vilken miljöhänsyn krävs?
  • Markavvattningsföretag – vad är det och hur aktiverar man vilande samfälligheter?

Medverkande
Jon Wessling, sakkunnig inom vattenfrågor vid Hushållningssällskapet.

Praktiskt
Vi samlas vid Bröthagen 1, Grödinge, den 21 juni kl. 16.00. Efter fältvandringen bjuder Lantmännen och LRF Grödinge på korv.

Anmälan
Deltagande är gratis, men anmäl dig gärna innan 19 juni via denna länk: https://bit.ly/3N4fHVJ

Kontakt
Jon Wessling, tel. 070-640 85 99, jon.wessling@hushallningssallskapet.se

Fältvandringen finansieras av Länsstyrelsen i Stockholm genom Landsbygdsprogrammet i samverkan med Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna.

Varmt välkommen!