Integrerat växtskydd – vad innebär det?

Plats Bjärsjölagårds Slott
Datum och tid 12 februari, 13:00 - 16:00

Välkommen till en eftermiddag om integrerat växtskydd (IPM). HIR Skåne och Länsstyrelsen informerar om vad lagstiftningen säger gällande IPM samt hur tillsynen av IPM är tänkt att utföras. Vilka åtgärder kan göras i fält och vilka möjligheter finns att uppfylla kraven med olika tekniker?

Välj mellan tre olika orter och datum: 9, 12 och 18 februari.

Program, kl 13-16.

13.00 Vad säger lagstiftningen och hur ska tillsynen av IPM fungera?
John Nørregård, Länsstyrelsen
13.30 Varianter av förebyggande åtgärder som kan göras i fält
Tom Espgård, Länsstyrelsen
14.15 Kaffe
14.45 Alternativa metoder och bra teknik
Camilla Persson, HIR Skåne
16.00 Dagen avslutas

Välj mellan tre olika orter och datum enligt nedan. Förtäring ingår.

9 feb. Helgegården, Skepparslöv. Kurskod 225 88, Anmäl dig här

12 feb. Bjärsjölagårds Slott. Kurskod 225 89, Anmäl dig här

18 feb. SLU Alnarp. Kurskod 225 90, Anmäl dig här

Frågor? Kontakta
Anna Starck, HIR Skåne, 046-71 36 84, 070-816 20 32, anna.starck@hushallningssallskapet.se
John Nørregård, Länsstyrelsen Skåne, 010–244 15 37, john.norregard@lansstyrelsen.se
Tom Espgård, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 13 14, tom.espgard@lansstyrelsen.se

 

Logotyp Lst Skåne          Logotyp_EU

Kursen är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne