Integrerat växtskydd för yrkesmässiga trädgårdsodlare

Plats Webben
Datum och tid 20 augusti, 13.00-17.00

 

Greppa skadegörarna via Webben!

Torsdagen den 20 augusti, kl 13.00-17.00

Välkommen på ännu en givande kurseftermiddag på distans.
Med intressanta föreläsningar inom ämnesområde växtskydd.

Program:
Baan Hami, Trädgårdsrådgivare Östergötland pratar om betydelsen av IPM med fokus på specifika skadegörare vid odling av tex kål och morot. Praktiska exempel på arbetsgången i morötter och kål; skadegörare, fällor, trösklar. Bevakning av grödan genom prognosmetoder.

Elisabeth Ögren Rådgivare ekologisk produktion, Jordbruksverket talar om hur vi gynnar den biologiska mångfalden i odlingen, ger exempel på blomstersträngar och om betydelsen av blommornas morfologi

Sara Ragnarsson, Jordbruksverket/Agro Plantarum redogör för Aktuellt och framtida möjligheter inom biologisk kontroll vid fältodlade grönsaker. Nytt inom betning av grönsaksfrön.

FaunaPhotonics berättar om Insektsövervakning, optisk sensorteknik för tidig detektion av olika skadegörare.

Anmälan senast onsdagen den 17 augusti här nedan i formuläret.
Vi återkommer till alla anmälda med information om hur webbinariet går till, samt inbjudan till detta!

Vid frågor kontakta
kristine.ivarsson@hushallningssallskapet.se 0511-248 46
marie.hanson@hushallningssallskapet.se 0521-725525

Kursinbjudan som pdf »

Kursen finansieras inom Landsbygdsprogrammet som delfinansieras av EU.

Anmälningsformulär. Anmäl senast 17 augusti.

Kursen finansieras inom Landsbygdsprogrammet som delfinansieras av EU.