Integrerad ogräsbekämpning i praktiken-Fulltecknad

Plats Digitalt
Datum och tid 1 februari, 13.00-16.30
Arrangör HIR Skåne

Att lyckas i kampen mot ogräs blir en av framtidens stora utmaningar. Aggressiva ogräs är på frammarsch i Sverige, resistensproblemen ökar, utbudet av aktivsubstanser krymper och viktiga aktivsubstanser är ”under attack”. För att vi ska klara oss framöver behövs helhetstänkande, rätt verktyg, fingertoppskänsla och bra tajming. Verktygslådan är större än du tror.

Det händer mycket på utvecklingsfronten. Under de nästa åren kommer avancerad teknik, sensorer, robotteknik och digitalisering ge oss helt nya möjligheter i praktisk odling.   Integrerat växtskydd har ett gott syfte med mål att minska vårt beroende av kemiska bekämpningsmedel.

Så hur gör vi det? I den här kursen får du lära dig att använda olika verktyg optimalt.

Axplock ur kursens innehåll

  • Integrerat växtskydd (IPM- Integrated Pest Management) – mål och principer.
  • Växtföljdens betydelse och konkreta möjligheter för att undvika herbicidresistens.
  • Konkreta strategier för integrerad bekämpning: Renkavle, losta, råttsvingel.
  • Pågående forskning och utveckling.
  • ”Falsk såbädd” i praktiken.
  • Perfekt etablering av grödan för maximal konkurrenskraft mot ogräs.
  • Mekanisk ogräsbekämpning innan etablering och i växande bestånd.
  • Tekniska innovationer: Sensorer, drönare, ogräsrobotar, elektriskt bekämpningssystem.
  • Hur kan vi använda mellangrödor för att bekämpa ogräs?
  • Vad händer med glyfosat i framtiden? Hur klarar vi oss utan glyfosat?

Seminariet är kostnadsfritt för deltagarna.

Kursen genomförs via videolänk (Teams) som efter anmälan skickas ut via mejl tillsammans med användarinstruktioner.

Program»

Plats: Teams

Datum och tid: 1 februari, 13.00—16.30

För mer information, ring Marcus Willert, 010-476 22 92.

Kursen är fulltecknad och du kan inte längre anmäla dig.

Vill du sätta upp dig på reservlista? Mejla marcus.willert@hush.se

 

 

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne