Inspirationsträff om biogasproduktion

Plats Långås, Halland
Datum och tid 30 juni, 10.00
Arrangör HIR Skåne & Hushållningssällskapet Halland

Nu bjuder vi in till studieresa till Halland. Det blir praktiska erfarenheter från olika teknik samt substrat. Vad ska man tänka på?

Välkommen till en träff om gårdsbaserad biogasproduktion där vi uppdaterar er kring förutsättningarna för att producera biogas. Vad händer med gödselgasstödet? Hur har det gått för de gårdsbaserade biogasanläggningarna som varit igång i några år? Vad har fungerat bra/mindre bra på de befintliga gårdsbaserade biogasanläggningarna?  

Var? Lars Paulson, Hässlås Kvarngården 237, Långås (strax norr om Falkenberg)

När? 30 juni kl 10-15

Kostnad? Kostnadsfritt för alla deltagare (lunch på egen bekostnad)

Program

10.00-12        Välkommen, presentationsrunda. Visning av biogasanläggning och praktiska tips kring utformning, teknik- och substratval. Vad bör man tänka på vid val av teknik, rötkammare, omrörning, sönderdelning av djupströ? (Lars)

Erfarenheter kring Vessige biogas och arbetet mot produktion och försäljning av uppgraderad biogas. (Lars)

12-13             LUNCH PÅ VINBERGS GOLFKLUBB (EGEN BEKOSTAD)

 

13:15-14        Biogasproduktion inom ekologisk produktion. Praktiska erfarenheter av rötning av bland annat slaktkycklinggödsel samt separering av rötrest/användning av fiberströ (Gert)

14-14:15        Klimatklivet, vad krävs för en ansökan? (Max)

14:15-14:30 Lagstiftning: miljötillstånd, ABP, brandsäkerhet (Sara, Gert)

14:30-15        Summering, vad är ev. nästa steg? (Max, Sara)

14:30             Avslutning & kaffe

Anmälan: senast den 29 juni genom att maila till sara.nilsson@hush.se ; eller max.jamieson@hushallningssallskapet.se alternativ sms:a till Sara på 0730-46 93 18 eller till Max på 070-894 53 91.

 

Träffen anordnas inom Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EUs landsbygdsprogram.