Inspirationsträff kring biogasproduktion – Billigare teknik och nytt gödselgasstöd?

Plats Törlan, Fagared, Tvååker
Datum och tid 4 december, 18:00-21:00
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Välkommen till en träff om biogasproduktion där vi uppdaterar er kring förutsättningarna för att producera biogas. Vad händer med gödselgasstödet?

Hur fungerar de nya, billigare biogasanläggningarna (Biolectric) i praktiken. Hur har det gått för de gårdsbiogasanläggningarna som varit igång i några år eller är det bättre med gemensamma större anläggningar?

Plats:  Bengt Svensson, Törlan Lantbruk (lokal ovan mjölkavdelningen)

När:  Onsdagen den 4 december kl 18.00

Kostnad: Ingen, men anmäl er så att vi kan beställa kaffe & smörgåsar till alla.

Program

18.00 Välkommen, presentationsrunda

18.15 Nuläge för gårdsbaserad biogasproduktion. Var finns de? Vilka gårdstyper har biogasproduktion? Vad är det senaste? När är det läge att fundera på biogas? (Sara & Lars-Erik)

18.45 Inspiration från Gotland, samrötningsanläggning och uppgradering till fordonsgas (Lars-Erik)

19.15 Biogas & ekonomi. Vad är viktigt för att få en lönsam biogasproduktion? Vilka stöd finns? (Sara & Lars-Erik)

19.45 Kaffe & smörgås

20.00 Lagstiftning och tillstånd (Sara & Lars-Erik)

20.30 Summering, vad är ev. nästa steg? (Sara och Lars-Erik)

21.00 Avslutning

Anmälan: senast den 29 november genom att maila till sara.nilsson@hush.se ; eller sms:a till Sara på 0730-46 93 18

VÄLKOMNA!

Träffen anordnas inom Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram.