Inspirationsseminarium för fårägare med Tomas Olsson, Norrby Gård

Plats Luleå
Datum och tid 25 juni, 16.30-21.30

Intensiv lammproduktion och extensiv naturvård, Tomas Olsson, Norrby Gård.

Skinn, beredning och skinnkvalité, Katarina Ugrinovska, Donnia Skinn.

 

Föreläsare: 

Tomas Olsson, Norrby Gård

Tomas bedriver lammproduktion på Norrby Gård, Kungsör tillsammans med sin fru Anna. De bedriver avel med raserna Dorset, Texel och Suffolk och på gården finns ca 900 tackor. De eftersträvar en sund exteriör, kombinerat med god konformation och goda modersegenskaper, lagom fruktsamhet och tackor som ger lamm som växer på gräs. Tomas är också ordförande i Lammproducenterna, som är en branschorganisation för Sveriges Lammproducenter.

Katarina Ugrinovska Donnia Skinn, Tranås

Skador på skinn, och hur olika typer av skador påverkar resultatet efter beredning. Slaktskador, surskador, pälsar fulla med foder och tovor, kan alla skinn beredas?

Program

16.30–17.30 Vi börjar med mat och kaffe.

17.30–19.00 Kan alla skinn beredas, skinnhantering, från slakt till beredning? Katarina Ugrinovska, Donnia Skinn

19.00–21.30 Extensiv produktion, extensiv naturvård och en god djurvälfärd, Tomas Olsson, Norrby Gård.

Tid & plats: Torsdag 25 juni, hos Hushållningssällskapet, Köpmangatan 2 i Luleå

Avgift: 500 kr inkl. förtäring och kaffe,
faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig senast den 15 juni till: Helene Skogqvist tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Glöm inte att meddela ev. specialkost