Inspirationsresa för krögare

Plats Örebro län
Datum och tid 17 januari, Heldag
Arrangör Hushållningssällskapet i samarbete med Länsstyrelsen Örebro

Välkommen på en heldagsresa med buss. Temat är lokal mat. Syftet med resan är att sprida kännedom och kunskap om länets landsbygdsföretagare och bidra till ökat samarbete mellan landsbygdens kockar och producenter. 

Tid
Tisdag 17 januari 2023. Avresa från Örebro 8.00. Åter Örebro sen eftermiddag. Tiden på bussen ägnas åt erfarenhetsutbyte.

Anmälan
Senast den 10 januari via https://bit.ly/3DwptLA
Kursen bekostas av landsbygdsprogrammet. Utebliven deltagare faktureras 500:–. Antalet platser är begränsat. 

 

Resmål

Kullens kvarn, Glanshammar
Ett litet familjeföretag med mjölnare och lantbrukare som gillar kulturspannmålssorter. 

Svensk Absint, Glanshammar
Gårdsdestilleri som tillverkar spritdrycker i liten skala, men med stor passion.

Wedevågs Herrgård, Vedevåg
Lunch.

Kallernäs Getgård, Storå
Mejeri med gårdsbutik.

Storå Bär och Grönsaker, Storå
Ekologisk odling och försäljning.

 

Kontakt
AnnaKarin Landin, annakarin.landin@hushallningssallskapet.sekostkonsult, Hushållningssällskapet
Åsa Lindin, Länsstyrelsen Örebro län 

Landsbygdsföretagare i Örebro län har förtur men i mån av plats kan andra få delta. Vid frågor hör av dig till Åsa Lindin, asa.Lindin@lansstyrelsen.se