Ledarskap – för dig som har säsongspersonal eller tillfälligt anställda 

Plats Digitalt
Datum och tid 15 november, 13.00-15.30
Arrangör HIR Skåne

Varför blir inte arbetet utfört som du tänkt dig? Hur ska du göra för att minska väntetider, irritation och språkförbistring? Varför är det så svårt att få in alla säsongsanställda i arbetsrutinerna?

Ledarskap är en utmaning! Vi tror att du genom att utveckla ditt ledarskap kan nå framgång!

Datum och tid

Måndag den 15 nov, kl. 13-15.30

Program

Innehållet i kursen anpassas utifrån temat om säsongspersonal. Teoripassen varvas med gruppdiskussioner där deltagarnas erfarenheter ger ett mervärde.

 • Varför ledarskap är viktigt?
 • Vad är ledarskap?
  • Självledarskap
  • Leda medarbetare/andra
  • Leda verksamheten
  • Lean och andra verktyg
  • Hur kan jag utveckla mitt ledarskap och mitt företag så att det resulterar i ekonomisk utveckling och förbättrad arbetsmiljö m m.

Tid och teknik

Teamsmöte, föreläsning varvat med gruppdiskussioner.

Kursledare

Sara Johnsson, HIR Skåne. Agronom, diplomerad ledarskapspraktiker, leancoach

Karin Håkansson, HIR Skåne. Agronom, gymnasielärare i naturbruk, leancoach

Kostnad

Kostnad för kursen 1200 kr + moms per uppkoppling.

Frågor?

Kontakta Sara Johnson, sara.johnson@hushallningssallskapet.se, 0708- 16 10 07

Välkomna!

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 november genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.

Läs även om kursen om Ledarskap – för dig som vill öka motivationen hos medarbetarna  som hålls onsdag den 17 november.

  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se