Inspirationsföreläsning om åkerböna som livsmedel Gamleby

Plats Gamlebygymnasiet
Datum och tid 4 juni, 9- 11.30
Arrangör Hushållningssällskapet i samarbete med Greppa näringen

Det finns en ökad efterfrågan hos konsumenter på proteiner ifrån växtriket. I Sverige finns inte klimat att odla alla typer av proteiner som köps av konsumenter, därför bör fokus ligga på att förädla de proteiner som kan odlas. Åkerböna är ett exempel på en baljväxt som under lång tid har odlats i Sverige. Traditionellt odlas det som foder åt djur, men på senare tid har man börjat undersöka möjligheten att förädla den till ett livsmedel.

Produktutvecklaren Henriette Smith på Hushållningssällskapet förklarar hur man kan förädla åkerböna och ger smakprov på produkter med åkerböna i. Växtodlingsrådgivare Madeleine Wiström på Hushållningssällskapet berättar om hur en lämplig växtföljd för åkerböna kan se ut, vilka jordarter som är lämpliga för ändamålet och vilka miljöfördelar det har att integrera åkerböna i växtföljden.

Anmälan sker till Hushållningssällskapets växel på telefon 0480-156 70 eller via mail till info.h@hushallningssallskapet.se senast den 31 maj

Läs Inbjudan här (pdf)