Informationsträff Biogödsel

Plats Uppsala
Datum och tid 20 mars, 16.00

Informationsträff biogödsel

Välkomna till en eftermiddag med besök på Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård och information om aktuell KRAV-certifiering av biogödseln.

Tid:                    Onsdagen den 20 mars 2019, kl. 16.00.

Plats:                 Biogasanläggningen vid Kungsängens gård, Uppsala.

Anmälan:         Senast 18 mars till Milena Jasarevic, tel. 070-640 85 75 eller e-post: milena.jasarevic@hushallningssallskapet.se

Program:          Lennart Nordin visar runt på biogasanläggningen. Vi avslutar träffen med fika, förklaring av den värderingsmodell som finns i produktbladet, information om KRAV-certifiering och övriga frågor.

Vägbeskrivning: Kungsängens gård, Uppsala.

Vi bjuder på fika!

Hjärtligt välkomna!

Milena Jasarevic och Line Strand, Hushållningssällskapet
Lennart Nordin, Uppsala Vatten och Avfall AB