Information och rådgivning kring Uppsala Vattens biogödsel

Plats Uppsala
Datum och tid 15 februari, 15.00-17.00

Välkomna till en eftermiddag med information och rådgivning kring Uppsala Vattens biogödsel

Tid:              Onsdagen den 15 februari 2017, kl. 15.00-17.00

Plats:          Hushållningssällskapets kontor i Uppsala (se karta baksidan)

Anmälan:   Senast den 13 februari till Hushållningssällskapets växel, tel. 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se

Program:

– Nulägesrapport av distributionen
– Förklaring av den värderingsmodell som finns i produktbladet
– Lagstiftning
– Tänkvärt vid spridning av biogödsel
– Information om KRAV-certifiering
– Presentation av nya chauffören Jimmy
– Certifiering
– Övriga frågor

Vi bjuder på matigare fika.

Hjärtligt välkomna!

Martina Westlund, Line Strand och Pia Björsell
Hushållningssällskapet