INSTÄLLT. Info-träffar om LEVA, Lokalt engagemang för vatten

Plats Borgunda, Allas hus
Datum och tid 26 november, 18:30-20:30

 

Tyvärr får vi ställa in träffen med information om projektet LEVA på grund av för få anmälda. Vi återkommer till våren med en ny träff.

Målet för projektet är minskad övergödning och ån Tidan är ett av 20 pilotområden i Sverige. Under kvällen får ni också höra om LRFs studiecirklar om markavvattning.

Vi hoppas att träffen kan ge inspiration till ditt engagemang för rent vatten. Vi pratar om fältåtgärder som kan minska övergödning och visar bilder på hur det ser ut idag. Du får träffa åtgärdssamordnarna i området och representant från Tidans Vattenförbund.

Medverkande:
Åtgärdssamordnare Maria Höier och Sofia Kämpe, Hushållningssällskapet Västra
LRF studiecirkelledare för markavvattning
Representant från Tidans Vattenförbund

Vi bjuder på fika!

Anmälan senast 25 november med sms till Sofia på 0733-10 78 69

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Västra.
I LEVA-projektet Tidan är insatsen prioriterat till Ösan/Ömboån, Klämmabäcken, Skeppsbrobäcken och Djuran.