Industrihampa – odling, marknad och förädling

Plats Digitalt
Datum och tid 17 februari, 9.00-12.00
Arrangör HIR Skåne

Industrihampa är en intressant gröda ur flera aspekter. Idag importeras råvaran men det finns goda förutsättningar att odla grödan lokalt.

Fiberhampa, till skillnad från fröhampa, är en intressant gröda ur flera aspekter. Den har väldigt bra ogräskonkurrerande egenskaper vilket gör att grödan kan fungera som en ”ogrässanerare” i växtföljden.

Förutom grödans fördelar rent odlingsmässigt kommer kursen att ta upp ekonomi i odlingen, odlingsteknik (sorter, växtnäringsbehov, utsädesmängd, sådjup, radavstånd, skördeteknik, lagring etc), marknad, efterfrågan och utvecklingspotential för skånsk industrihampa (lokal odling och förädling).

Program»

 

Datum och tid: 17 februari kl. 9-12.

Plats: Digitalt

Kostnad: Kostnadsfritt.

Kontakt: Jonas Ivarson, HIR Skåne, tel. 0701-47 80 52, jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 februari genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
  • Gatuadress, postnr och postort
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

     

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.