Industrihampa – odling, marknad och förädling

Plats Hörby, Skånesemin
Datum och tid 17 november, 9.00-12.00
Arrangör HIR Skåne

Industrihampa är en intressant gröda ur flera aspekter. Idag importeras råvaran men det finns goda förutsättningar att odla grödan lokalt.

Fiberhampa, till skillnad från fröhampa, är en intressant gröda ur flera aspekter. Den har väldigt bra ogräskonkurrerande egenskaper vilket gör att grödan kan fungera som en ”ogrässanerare” i växtföljden.

Förutom grödans fördelar rent odlingsmässigt kommer kursen att ta upp ekonomi i odlingen, odlingsteknik (sorter, växtnäringsbehov, utsädesmängd, sådjup, radavstånd, skördeteknik, lagring etc), marknad, efterfrågan och utvecklingspotential för skånsk industrihampa (lokal odling och förädling).

 

Datum och tid: 17 november kl. 9-12.

Plats: Skånesemin Hörby

Kostnad: Kostnadsfritt.

Kontakt: Jonas Ivarson, HIR Skåne, tel. 0701-47 80 52, jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

 

     

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.