Inbjudan till Ungdomsgruppens digitala uppföljningsträff för gödslingsförsöket

Plats Digitalt- via Teams
Datum och tid 2 mars, 16:30-17:15
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötlands ungdomsgrupp

 

Vilken gödslingsstrategi ska vi ha för vetet i år? – Lokalt gillesförsök ger svar!

Ungdomsgruppen för Aska och Boberg Södras gille vill, tillsammans med Aska, Bobergs Södra, Folkunga och Gullbergs-BobergsN-Tjällmo gille, bjuda in alla gillen i Östergötland till en digital uppföljningsträff för det lokala gödslingsförsök som gjordes i våras hemma hos Ulf Gustafsson, Klockrike. Det lokala försöket gick ut på att pröva effekten av olika gödslingsgivor vid olika tidpunkter i konventionellt höstvete. Nu är resultatet sammanställt av Hushållningssällskapets egen försökspersonal och kommer presenteras och analyseras av rådgivare Hans Augustinsson.

Ämnet är aktuellt med hänsyn till den prisutveckling som skett på insatsvaror, inte
minst gödningen!

Passa på att ta lärdom av olika gödslings-strategier och gödslingstidpunkter nu inför
våren 2022.

Program:
‐ Presentation av Ungdomsgruppen
‐ Återblick, vad har gjorts?
‐ Resultat av gödslingsförsök
‐ Slutsatser, diskussion och frågestund

Alla medlemmar hälsas välkomna oavsett vilket giller man hör till!

Ungdomsgruppen

Anmälan senast 28/2 till info.e@hushallningssallskapet.se
Länk till mötet skickas ut efter anmälan.