Inbjudan till fältträff kring användning av Sjösediment på jordbruks- och skogsmark

Plats Esperyd Kullen 1 Nässjö
Datum och tid 20 oktober, kl 10-12,30

I ett försök att minska belastningen på övergödda sjöar har Länsstyrelsens ett projekt att ta upp sjösediment som Hushållningssällskapet genomfört tester med på åker och skogsmark. Kan vi återanvända näringen i skogen eller på åkern? Hur påverkas växtligheten? Hur påverkas miljön?

Välkommen att se hur skogsförsöket har utvecklats. Gran och poppel som vattnats med sjösediment. Vi undersöker även spridningsmöjligheter med mindre konstgödselspridare.

Servering av enklare sopplunch.

Anmälan till Ann-Christin 036-39 88 70 eller

ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se

Vi avslutar ca kl 12 då det bjuds på lite enkel förtäring och öppet för frågor och diskussion.

Agenda

10.00    Välkomna. Kort bakgrund från länsstyrelsen kring projektet och hur arbetet har fortskridit fram till att produkten använts i försöken. Upptagning, lagring och beredning. Måns Lindell

10.30    Vi tittar på plantförsöket och lyssnar kring reflektioner och erfarenhet kring användandet av produkten på skogsmaterial och jordbruksmark. Magnus Ekström, Lars Klint, Frida Carlsson

11.15    Kort förflyttning till skogskanten och spridning av pellets i skogsmark.

12.00    Lättare förtäring och öppen diskussion och framtid