Inbjudan till branschdiskussioner, livsmedel

Plats Kumla
Datum och tid 20 september, 13.00-15.30

Hushållningssällskapet tillsammans med Eldrimner inbjuder till diskussioner i olika branschgrupper för att se hur väletablerade och nystartade mindre företag kan hjälpa varandra – kanske genom gemensamma branschutbildningar, hjälp att hitta förpackningsmaterial eller andra saker som gagnar företagen. Det är inte någon som åker till England för att gå på EN pub, lyckan är att det finns många att välja på! Era konkurrenter är stordriften och importen!

Tid:        20 september, kl 13- 15:30

Plats:    GodaRUM Kyrkogatan 45, 692 37 Kumla

Anmälan senast: Senast den 13 september till annakarin.landin@hushallningssallskapet.se

Program:    

13: 00 Välkomna!
Presentation om syftet med dagen och Hushållningssällskapets projekt och Eldrimner om Örebro som fokuslän 2018 och hur branschråden på Eldrimner arbetar.

 

13:30 -14:45 Branschvisa diskussioner tillsammans med kaffe:

  • FRUKT & BÄR
  • GRÖNSKER
  • MEJERI
  • KÖTT/CHARK
  • FISK
  • DRYCK
  • SPANNMÅL/BAK

14:45- 15:30 Gemensamma diskussioner med branscher och organisationer som:
LRF, Länsstyrelsen, Örebro universitet. Gemensamt sammanfattar vi dagen.

Avgift: Var och en står själv för sitt eftermiddagskaffe

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014-2020, som finansieras av EU och Länsstyrelsen i Örebro län

Hjärtligt välkomna! AnnaKarin Landin
Hushållningssällskapet i samarbete med: