Hushållningssällskapet Jämtland Årsstämma

Plats Östersund och digitalt
Datum och tid 26 april, 11:00-13:00
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland

Välkomna på årsstämma till Hushållningssällskapet Jämtland

Medlemmar inbjuds välkomna på årsstämman den 26 april kl 11.00-13.00. Stämman kommer i år hållas digitalt och per telefon.

Anmälan görs senast den 10 april till Gertrud Olsson, gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se, telefon: 070-305 08 74

Mer information om hur stämman ska genomföras och hur man kopplar upp sig m.m. kommer informeras.