Hushåll med skogsmarken

Plats Rådde gård, Länghem
Datum och tid 26 november, 18.00-21.30

 

Välkommen till en utbildning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

Kursinnehåll:
• Vad är målet med ditt skogsägande ? På vilka sätt kan jag sälja min skog ? Hur kan jag öka lönsamheten genom att göra bättre affärer och höja virkesproduktionen ?
• Hur ser verkligheten kring körskador ut idag och vilka är våra utmaningar ?
• Praktisk tillämpning för att undvika körskador
• Att skota virket långt eller att bygga en skogsbilväg ? Vad bör jag välja ?
• Vad kostar körskador som leder till permanenta försumpningar ?
• Med framtida klimatförändring. Vad ställer industrin för krav på vägstandard i framtiden ? Prisdifferentiering för virket vid olika standard ?

Plats: Rådde Gård, Länghem
Tid: Torsdag 26 November kl. 18.00 – 21.30

Kursen är kostnadsfri och riktar sig till alla skogsägare. Lokalen tar ca 60 personer och vi blir max 15 deltagare för att anpassa till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fika ingår under kvällen.

Anmälan senast 20/11 till Rose-marie Andersson:
0325-618 600
rose-marie.andersson@radgivarna.nu

För mer information kontakta Karl-magnus Hembjer:
0325-618 632
karl-magnus.hembjer@radgivarna.nu