Hushåll med skogsmarken

Plats Askersund
Datum och tid 18 maj, 13.00–16.00
Arrangör HS Konsult AB

Vi tittar på hur ett aktivt skogsbruk kan leda till att värdet på fastigheten växer. Välkommen till en eftermiddag i skogen!

Vi samlas på parkeringsplatsen vid landskyrkan i Askersund för gemensam avfärd till närbelägen skog. Hushållningssällskapet bjuder på fika.

Tid

Tisdagen den 18 maj 2021, 13.00–16.00.

Program

Körskador är ett stort problem för skogsbruket. Ett förändrat klimat med mindre tjäle och blötare höstar ställer nya krav. Vad kan vi som skogsägare göra? Vi går genom vad som nu anses vara praxis vid körning i skogsmark. 

Kontaktperson

Gustaf Bäckgren, skogsrådgivare Hushållningssällskapet
gustaf.backgren@hushallningssallskapet.se, 076-669 83 06

Anmälan
Anmälan senast 12 maj via länken https://bit.ly/3xCN5t3 

Träffen är kostnadsfri, öppen för alla och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Antalet deltagare är begränsat.