Hur du gallrar din skog på bästa sätt

Plats Luleå
Datum och tid 25 oktober, 08-11
Arrangör Lokala Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå Stad och Norra skogsägarna

Lokala Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå Stad anordnar en Gallringsdag tillsammans med Norra skogsägarna i Måttsundsskogen.

Medtag korv att grilla, Hushållningssällskapet bjuder på kaffe.

»» Samling vid Medborgarhuset i Måttsund, Kläppvägen 26, kl. 08.00
Välkomna önskar styrelsen!