Fältvandringar

Höstsådda mellangrödor i ekologisk Trädgårdsodling

Välkommen att besöka vår demonstrationsodling på Logården!

Visningen pågår under Logårdsdagen 19 juni och riktar sig till dig som är yrkesmässig grönsaksodlare.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenSyftet med demonstrationsodlingen är att visa på en gröngödslingsstrategi för att få en förbättrad och mer robust jordhälsa, vilket medför en långsiktighet i odlande och grönsaker av bra kvalitet. Här kan du se höstsådd råg, luddvicker och blodklöver av olika sorter.


Detta är en demo inom projekt Stärkt konkurrenskraft vid framtida extremväder. Här samarbetar Hushållningssällskapet Västra med projektägaren LRF Trädgård. Finansiär är Jordbruksverket.