Höstbete och avvänjning av kalvar på dikogården

Plats Flatviks Bygdegård samt Maxstad Gård, Karlstad
Datum och tid 16 november, 14.00 - ca 17