Hjärt-lungräddningskurs

Plats Tystberga
Datum och tid 29 november, 18.00-21.00
Arrangör Rönö Hushållningssällskap

Bild från www.hlr.nu

 

Inbjudan till medlemmar i Rönö, Trosa-Vagnhärads Hushållningssällskap

Nu erbjuder vi våra medlemmar att gå en kostnadsfri kurs i hjärt-lungräddning, HLR. Kursen hålls av medlemmar i Tystberga räddningsvärn.

Tid:              Onsdagen den 29 november kl. 18.00-21.00            

Plats:           Brandstationen i Tystberga, Stationsvägen 2

Gå gärna web-utbildningen ”HLR Vuxen” på www.hlr.nu innan kurstillfället.

Fika kommer att serveras under kvällen.

Anmälan:   Görs till Leif Johansson (Rönö Hushållningssällskap) e-post leif.rogsta@gmail.com eller tel. 070-086 09 28 senast 24 november.

Föreningen Tystberga Räddningsvärn bildades den 17 juni 2003 efter besked om att Tystberga brandkår kommer att läggas ned den 1 september 2003. Tystberga Räddningsvärn är en ideell förening som lever till största del av invånarnas medlemskap och gåvor från företag.

Tystberga Räddningsvärn får även ett ekonomiskt stöd av Nyköpings kommun för att hjälpa till med kostnaderna att bedriva räddningstjänst. Men utan bygdens invånare och företagens stöd skulle räddningsvärnet dö ut.

För mer info se www.tystbergaraddningsvarn.se.

Hoppas vi ses den 29 november!

Styrelsen Rönö Hushållningssällskap genom Leif Johansson