Hitta jordbrukets kompetensförsörjning lokalt

Plats Falköping
Datum och tid 15 oktober, 18:00-20:30

Det är en utmaning att hitta arbetskraft med engagemang och bra grundkunskap. Vi bjuder in till en kväll där vi vill visa på möjligheter med andra ögon.

Kom och lyssna till Gröna innovationsgruppen. Människor från andra länder är en väg till att utveckla nya produkter och marknader baserat på svenska råvaror. Träffa personer med erfarenhet inom odling och mejerinäringen från andra länder. Möt Arbetsförmedlingen i Falköping som informerar om sina tjänster.

Läs inbjudan som pdf

Program
18:00
Inledning. Joanna Wood de Garcia inleder och berättar om hur Hushållningssällskapet tillsammans med Gröna Möten vill visa på nya vägar.

18:15
Nyanlända som outnyttjad resurs för lantbruksnäringen. Möt Alaa ldin Alromeed som berättar om sin forskningsbakgrund och hans arbete inom trädgårdsodling i Syrien. Lyssna också till Karem Hentayeh som drivit eget mejeri i Syrien.

18:45
Praktikplats eller instegsjobb – om Arbetsförmedlingens tjänster. Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten kan matcha behov mot kompetens. De ger oss information om vilka stöd som finns att få för att ta tillvara på resurser och kunskaper.

19:15 Fika med mingel

19:45
Hur synliggör vi outnyttjande resurser och hur ser vi nya möjligheter lokalt. Wanja Wallemyr, Gröna Innovationsgruppen, talar om vikten av ett långsiktigt arbete för att bibehålla och utveckla kunskap om jord, skog och vattenbruk lokalt.

20:15
Avrundning med frågestund.

Anmälan senast 8 oktober till:

Joanna Wood de Garcia 0511-248 71
joanna.wooddegarcia@hushallningssallskapet.se

Seminariet arrangeras av Hushållningssällskapet Skaraborg, Gröna Möten, Gröna Innovationsgruppen, LRF:s kommungrupp i Falköping i samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten i Falköping samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet är delfinansierat av Jordbruksverket.