HIR Skånes vårupptakt – Alnarp

Plats Stora Aulan, Alnarp
Datum och tid 27 januari, 0900
Arrangör HIR Skåne

Välkommen till Vårupptakt 2023 – nya chanser & nya vinster!

Vi sammanfattar 2022 som ett extremt turbulent år där priserna steg till skyarna på både gödsel och avsalugrödor. Aldrig tidigare har vi sett så höga priser. Det beror såklart på den oroliga värld vi just nu lever i. Ekonomisk sett blev 2022 ett mycket bra år där det blev ”bingo” för både höga skördar, bra avsalupriser och bra skördeväder. Historiskt sett är det är inte ofta det slår in för alla tre delar.

Nu ser vi fram emot nästa år med nya chanser och nya vinstmöjligheter. Med glädje och hopp om ett bra växtodlingsår 2023 bjuder in dig till vårupptaktsmöten i Alnarp och Bjärsjölagård efter helgerna. Vi har samlat ihop allt det viktigaste du måste ha med dig inför nästa år tills vi ses. Med ny jordbrukspolitik CAP 2023 följer en hel del nya regel men även möjligheter. Förutom aktuell marknadsinfo återkopplar vi till årets försöksresultat inom gödsling och svampbehandlingar och drar upp riktlinjerna för 2023 år växtodling.

 

Programpunkter som vi just nu förbereder:

  • Aktuell marknadsinformation inom spannmål, oljeväxter, gödsel och växtskydd
  • CAP 2023, nya regel men också lättnader som ger oss nya möjligheter.
  • Går du i investeringstankar? Vad kan du få stöd för från 2023?
  • Ska du satsa på fånggrödor eller mellangrödor för kolinlagring? Vad är lönsammast?
  • Uppdaterade gödslings- och svampstrategier med årets prisläge.
  • Hur ska vi hantera de ökade resistensproblemen med gräsogräs?
  • När är det läge att bekämpa ogräs enbart mekanisk?
  • Vad är ett bra spannmålspris?
  • Strategier vid stärkelsepotatisodling
  • m.m

 

Vi bjuder på kaffe och frukost, lunch och eftermiddagskaffe. Start kl. 9:00 och avslutning kl. 16.00.

 

Deltagaravgifter beroende på typ av kund till HIR Skåne:

HIR-växtodlingspaket                                                                    gratis

HIR-brev eller EU-kund                                                                 1.650 kr

Övriga kunder                                                                                 1.950 kr

 

 

Anmäl är stängd. Du hinner fortfarande anmäla dig till träffen på Bjärsjölagård.