HIR Arbetsgivare – Kick-off inför säsongen

Plats Borgeby
Datum och tid 9 februari, 13;00-15;30
Arrangör HIR Skåne

Vill du ha mindre stress och mer fokus? Genom att arbeta med ditt ledarskap och att implementera Lean så får man bättre kommunikation, struktur, mer engagerad personal, mindre fel i verksamheten och en bättre överblick.

HIR arbetsgivare erbjuder under vintern 2022/23 följande digitala kurser inom temat leadarskap/lean:

  1. Att hålla effektiva möten på gröna företag
  2. Ledarskap – kick off inför säsongen
  3. Ledarskap för unga gröna företagare
  4. Ordning och reda med 5S-metoden

 

Ledarskap – Kick-off inför säsongen

Hur skall den nya säsongen bli ännu bättre än den förra? Behöver du ”komma igång” med ett effektivare ledarskap?  Varför blir inte arbetet utfört som du tänkt dig? Hur ska du göra för att minska väntetider, irritation och språkförbistring? Varför är det så svårt att få in alla säsongsanställda i arbetsrutinerna?

Under kurspasset varvas teoripass med gruppdiskussioner kring praktiskt ledarskap – med temat säsongsanställningar. Kursen bygger på aktiv närvaro och gemensamt engagemang, allt för ett effektivt lärande och att du ska få ut så mycket som möjligt. Genom gruppdiskussioner kring vardagliga utmaningar kommer du få utbyta erfarenheter med andra deltagare och få inspiration och motivation med dig.

 

Kursledare

Sara Johnsson HIR Skåne, Agronom, Diplomerad Ledarskapspraktiker, Leancoach

Karin Håkansson HIR Skåne. Agronom, Gymnasielärare i naturbruk, Leancoach

 

Kostnad: 1 395 kr

Begränsat antal platser.

 

Skåne Anmälan - HIR Arbetsgivare – Kick-off inför säsongen 9 februari

Anmäl dig senast den 1/2 genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
  • Gatuadress, postnr och postort
  • Vänligen fyll i antalet personer från ert företag.
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se