Heldagsresa med buss till Stora Flättna

Plats Nyköping
Datum och tid 18 oktober, Heldag
Arrangör HS Konsult AB i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län

Välkommen på en heldagsresa med buss. Temat för resan är betesmarker och riktar sig främst till lantbrukare i Uppsala län. Andra är välkomna i mån av plats.

Stora Flättna gård, Nyköping

Gården har fina strandbetes-marker, skogsbeten och betesmarker med särskilda och allmänna värden. Lyssna till Dag Blomqvist som berättar om skötseln av betesmarkerna, vilka ekonomiska och biologiska värden som betesdriften ger. Är det lönsamt att sköta om naturbetesmarker? Vi gör en rundvandring i betesmarkerna.

Tid
Tisdagen den 18 oktober 2022. Avresa från Uppsala 8.00. Åter till Uppsala cirka 18.00. Tiden på bussen ägnas åt miniföredrag. Lunch och eftermiddagsfika serveras till självkostnadspris.

Medverkande
Frida Hedin, Hushållningssällskapet
Marlene Lindenthal, Hushållningssällskapet
Dag Blomqvist, Stora Flättna gård

Anmälan
Senast 10 oktober via  https://bit.ly/3KNHjf3
Kursen bekostas av landsbygdsprogrammet. Du betalar endast för lunch och middag. Utebliven deltagare faktureras 500:–.
Antalet platser är begränsat. 

Kontakt
Frida Hedin, 018-56 04 32, frida.hedin@hushållningssällskapet.se

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.