Hästpremiering Västerbotten 2016

Plats Umeå
Datum och tid 28 augusti

Följande gäller för årets sommarpremiering 2016

Hippologum i Umeå, söndagen den 28 augusti, kl. 11.00-14.30 (ca)

Premieringsförrättare: Elisabeth Ljungstorp

Avgift:

Ston och unghästar 550 kr
Föl 400 kr
Visning av tidigare premierade kallblodshingstar 500 kr
Avgift för FNH,s Körbarhetsintyg, 650 kr inklusive visning exteriört.
Anmälningsavgifterna är inkl. moms.
Avgiften betalas in på bankgiro 5594-1421, senast den 1 augusti 2016

Rabatt:

Du som är företagsmedlem i Hushållningssällskapet erhåller 10 % rabatt. Rabatt 50 kr/häst, erhåller hästägare som anmäler två eller fler hästar som är ett år eller äldre. Observera att rabatten inte gäller föl! Rabatterna kan inte kombineras.

  • Din häst skall vara Svenskregistrerad, Svenska Hästavelsförbundet godkänner inte oregistrerade hästar.
  • Alla hästar ska identitetskontrolleras via hästpass och signalement eller via hästpass och chipavläsning, på premieringsplatsen.
  • Fölbedömning och Fölchampionat för svenskt varmblod anordnas i samband med premieringen i Norrbotten, vid tillräckligt antal anmälda. För att kunna delta i SWBs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst medlemskap i SWB, inkl. regional avelsförening. Ston kan exteriörbedömas för kvalitetsgradering i samband med fölbedömningarna. Men endast ston som uppfyller kraven för kvalitetsgraderingen kan få stjärnor. Ston som t ex inte har tävlingsmeriter eller deltagit i unghästbedömning, kan inte få stjärnor även om hon bedöms exteriört. Läs mer om Kvalitetsgradering.
  • Alla raser, alla åldrar som har pass får i de flesta fall, visas på premieringen. Detta gäller ston, valacker och hingstar. Hästägaren/anmälaren ansvarar för att alla hingstar ett år eller äldre visas i träns av person över 16 år.
  • Körbarhetsintyg, gällande Ardenner, Gotlandsruss och Nordsvensk. Ägaren anmäler till premieringen som vanligt och kryssar i rutan för körbarhetsintyg. Hästen skall visas på premieringen och kommer därmed att finnas med i katalogen.
  • Frivilligt körprov för Ardenner samt Nordsvenska ston och valacker födda 2013, kan tilldelas körpremie, efter att ha avlagt godkänt frivilligt körprov. Hästen ska vara anmäld till exteriörbedömning på premieringen för att få avlägga körprov.
  • Körprov för stambokföring sker på premieringsplatsen, hästen ska även vara anmäld till exteriörbedömning.
  • Inga föl får gå lösa på premieringsplatsen, alla ska gå i grimma och grimskaft eller vara kopplade till mamman. Stoägare ansvarar för att stambokföringsavgiften blir inbetald till resp. avelsorganisation, vid stambokföring.
  • Vid höjning av avelsvärdebokstav för ston, kom ihåg att skicka med kopia på premieringsresultat och/eller utställnings- och tävlingsmeriter.

Anmälan

Internetanmälan kan ske via www.svehast.se, (fliken avelsvärdering, internetanmälan), alt. kan anmälningsblankett beställas från undertecknad.

Klasser vid anmälan:

1. Föl, 1- & 2-åringar.
2. Valacker & ston 3 år och äldre (endast exteriörbedömning) samt ston för höjning av avelsvärdesklass.
3. Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll
4. Enkelt Körprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre)
5. Enkelt Ridprov inklusive exteriörbedömning. (Endast för hästar 3 år och äldre)
6. Körbarhetsintyg (KBI) inklusive exteriörbedömning. (Endast för Nordsvensk brukshäst & Fjordhäst (4 år), Gotlandsruss (4-7 år) samt Ardenner (4 år eller äldre).
7. Frivilligt körprov (FKP) inklusive exteriörbedömning. (Endast för 3-åriga ston och valacker av raserna nordsvensk brukshäst och ardenner).
8. Hingstar 3 år och äldre som visas för marknadsföring. (Hingsten ska vara godkänd enligt rasvisa krav)
9. Generalmönstring, endast för shetlandsponnyhingstar.
Vänligen kontakta Magnus Karlsson 0705-10 64 19 (ordförande i Sveriges Shetlandssällskap) för information.

Obs! För häst ansluten till SWB måste anmälan ske via TDB, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se alt. Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Morjärvsvägen 4 A, 952 34 KALIX. Om du har frågor angående premieringen kan du ringa undertecknad på tfn 070-343 42 54 eller höra av dig via ovanstående e-mail adress.

Med vänlig hälsning

Helene Skogqvist