Landsbygdsfrukost: Hästkörning i Jord & Skog – Lokala Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå stad

Plats Örnvik Hotell & Konferens
Datum och tid 22 mars, 07.30-09.00
Arrangör Lokala Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå stad

Föreläsning av Hästkarlen Lennart Enberg. Frukost till självkostnadspris.