Hästar – regler, tillstånd och bestämmelser. Vad gäller?

Plats Oxie
Datum och tid 16 mars, 13:00-16:00, 19:00-22:00

Välkommen på seminarium om djurskyddskontroller, transportregler för häst, stallbyggnader och hästens närmiljö.

Under seminariet kommer vi att få höra om:

  • Djurskyddskontroller från länsstyrelsen. Hur går de till och vad tittar de på?
  • § 16 – vad innebär den egentligen?
  • Stallbyggnader och hästens närmiljö. Vilka regler finns och vad är viktigt att tänka på?
  • Transport av häst, vilka regler gäller?

Tid och plats
Måndagen den 16 mars på Kummingården, Krombyvägen 75, Oxie.
Seminariet genomförs vid två tillfällen, samma dag.
Dels kl. 13.00-16.00 och dels kl. 19.00-22.00.

Medverkande
Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och byggnadskonsulenter liksom Hushållningssällskapets byggnadsrådgivare.

Ingen deltagaravgift, begränsat deltagarantal. Fika serveras.

Anmälan
Senast den 9 mars. För eftermiddagspasset anmäl dig här>>
För kvällspasset anmäl dig här>>

Kurskod: 22573 för eftermiddag, 22574 för kväll

Frågor? kontakta
Annika Sällvik, e-post annika.sallvik@lrf.se tel. 0413-559006 eller
Anna Starck, e-post anna.starck@hushallningssallskpet.se tel. 0708-162032

 

Logotyp Lst Skåne      Logotyp_EU

Kursen är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne