Hasselnötsseminarium

Plats Lilla Böslid, Eldsberga
Datum och tid 19 oktober, 9.00-15.00
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Är du intresserad av att odla hasselnötter och vill lära dig mer? Välkommen på seminarium och workshop den 19 oktober på Lilla Böslid.

Genom föredrag och diskussioner kommer vi få en inblick inom bland annat vårt kulturarv kring hasselnötsodling och möjligheter och förutsättningar för att kunna odla hasselnötter i Sverige idag.

Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsade. Lunch och fika ingår. Sista anmälningsdatum är 12 oktober. Seminariet kommer inte sändas digitalt.

Kontakt

Vid frågor kontakta Anna-Carin Almqvist på Hushållningssällskapet Halland:

E-post: anna-carin.almqvist@hushallningssallskapet.se
Telefon: 035-465 33

 

Anmälan - Hasselnötsseminarium

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka uppdateringar och information om träffen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta Hushållningssällskapet Halland på 035-465 00.

 

Aktiviteten finansieras av landsbygdsprogrammet.