Temakväll – Har du en strategi för bevattning?

Plats Kalmar
Datum och tid 24 november, 18-21
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

De senaste årens torka har satt ännu större fokus på hur viktigt det är för dig som lantbrukare att ha en bevattningsstrategi. Vi bjuder nu in till en kväll med bevattning som tema och belyser ämnet utifrån lite olika synvinklar.

Lantbrukarens synvinkel
Vad finns det för olika bevattningsstrategier? Hur ser processen ut vid ett dammbygge?

Bevattningsförsök Vall
Jan-Olov Karlsson, försöksledare, berättar om bevattningsförsök på vall som de har gjort på Torslunda.
Vad kan vi dra för slutsatser av försöksresultaten?

Vattenhushållning
Varifrån tar vi vattnet i framtiden?

Medverkande:

Olof Boson, lantbrukare Mönsterås, bygga ny bevattningsdamm.

Tobias Knutsson, lantbrukare och medlem i Ölands vattenråd.
Har påbörjat en tillståndsprocess på befintlig damm.

Emma Persson och Jan Wågesjö, vattenrådgivare Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
och Roger Gustafsson och LRF Sydost.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Tid: Torsdag 24 november kl. 18-21.
Plats: Hushållningssällskapet på Flottilvägen 18 i Kalmar.
Information: Emma Persson 072-381 53 70 eller Jan Wågesjö 070-668 31 27.

Anmäl dig senast 22 November till 0480-156 70 eller info.h@hushallningssallskapet.se

Här hittar du inbjudan som pdf.