Hantering av växtskyddsmedel 15 juni

Plats Borgeby
Datum och tid 15 juni, 13.00
Arrangör HIR Skåne

– Ett helhetsgrepp kring säker hantering av växtskyddsmedel, sprutteknik och integrerat växtskydd.

För att på lång sikt bibehålla de möjligheter vi har till användning av växtskyddsmedel så ligger stort ansvar hos användaren att hanteringen av växtskyddsmedel är korrekt. Detta gäller såväl under lagring, fyllning och vid spridning. Under 3 timmar fördjupar vi oss i hur en säker hantering av växtskyddsmedel kan se ut, hur vi kan optimera användningen med hjälp av rätt sprutteknik samt hur vi med en integrerad bekämpning (IPM) kan reducera behovet av kemisk bekämpning.

 

Under kursen kommer vi att fokusera på användning av växtskyddsmedel i ett gårdsperspektiv och ger användbara tips på hur hanteringen och användandet av växtskyddsmedel kan effektiviseras.

 

Några punkter från programmet:

  • Korrekt lagring, vilka krav finns?
  • Godkänd fyllningsplats
  • Hur påverkar munstycken och tryck effekten av en behandling?
  • Tänk efter före, integrerad bekämpning i hela växtföljden.

 

Gula villan, Borgeby slottsväg 11, Bjärred

8 juni 2020 samt på distans via internet

13.00 -16.00

 

Kursen kommer hållas på plats i Borgeby, på grund av den rådande situationen kommer vi dock endast kunna ta emot ett begränsat antal deltagare på plats. Det finns till denna kurs även möjligheten att delta via internet.

 

 

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne.

 

 

 

 

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.